5 enkelttimer med PT á 55 min. En enkelttime med PT koster kr. 550, men ved kjøp av 5 PT-timer samlet gis det rabatt slik at totalpris blir kr. 2612 .

Før timen

Kom ferdig skiftet og gjerne varm opp før timen.

Retningslinjer ved kjøp av PT

Ved kjøp av PT så kan du avbestille innen 24 timer. Avbestillingen må gjøres ved å ta kontakt med PT. 

Kontakt PT for spørsmål eller ønsker 

Kontakt PT