20 enkelttimer med PT á 55 min. En enkelttime koster kr. 550, men ved kjøp av 20 PT timer gis det litt rabatt per time, slik at totalprisen blir kr. 9350. Dette betales i fire avdrag, kr. 2337,50 per avdrag.

Før timen

Kom ferdig skiftet og gjerne varm opp før timen.

Retningslinjer ved kjøp av PT

Ved kjøp av PT så kan du avbestille innen 24 timer. Avbestillingen må gjøres ved å ta kontakt med PT. 

Kontakt PT for spørsmål eller ønsker 

Kontakt PT