10 enkelttimer med PT á 55 min. En enkelttime koster kr. 550, men ved kjøp av 10 PT-timer samlet gis det litt rabatt slik at totalprisen blir kr. 4950. Dette betales i to avdrag, kr. 2475 per avdrag.

Før timen

Kom ferdig skiftet og gjerne varm opp før timen.

Retningslinjer ved kjøp av PT

Ved kjøp av PT så kan du avbestille innen 24 timer. Avbestillingen må gjøres ved å ta kontakt med PT. 

Kontakt PT for spørsmål eller ønsker 

Kontakt PT